מבט אחד מהיר

ערב אחד, כשרצתי בשבילי הקיבוץ וחלפתי על פני דמויות שהיו בדרך, מצאתי את עצמי ‘בונה’ לכל דמות אופי במחשבתי.

בעבודתי יצרתי רחוב פעיל אשר דמויות שונות מוצבות בו. הרחוב שלי מורכב מסצנות אנושיות, בהן חולפת דמות ה”רץ”,

הוא פוגש כל אחת מהסצנות לשבריר שנייה, וממשיך הלאה.

ה”רץ” מייצג את הקלות ואת המהירות שבהן אנו ”קולטים” סיפור של דמות כשחולפים על פניה.

דילוג לתוכן