לעוף

הפרויקט מציג אדם הנמצא במצבים נפשיים שונים.

מצד אחד, כפוף, מדוכא, כבול.

מצד שני, האדם יכול לעזור לעצמו לעוף.

עבודת הדיוקן מדברת על פנימיות מול חיצוניות.

דילוג לתוכן