ללא שם

בעבודתי בחרתי לשלב בין שניים מהתחומים המרכזיים בחיי- אמנות ומוזיקה. המיצג נועד לבחון את הקשר שבין החושים שלנו , ראיה ושמיעה, בעיקר על ידי הניגוד הנוצר ביניהם מצדהרושם שהם מותירים באדם. וכן יצירת מצב של סערת חושים אצל הצופה.