ללא כותרת

פעם הלכתי ברחוב. ראיתי איש, קבצן. קמצן.

הוא הזמין אותי להסתכל מאחוריו. אז הבטתי.

מאחוריו ראיתי אש קודש. ראיתי צבעים ועפיפון…

אז נכנסתי. קצת אפל כאן וסגול וגדול.