ללא כותרת

הנושאים המרכזיים בהם עסקתי בפרויקט הגמר הם גבריות, מיניות וארוטיקה, כפי שהם נתפסים מנקודת מבט דתית, חברתית ואישית.

בחרתי בטכניקה של תפירה מפני שזו מלאכת עבודת יד הנחשבת כנשית באופן מסורתי,

מלאכה מאוד עדינה מצדאחדאךיחדעםזאתישבהגם חוזק ומתח.

המפגש בין הגברי לנשי, בין החוזק לעדינות, העסיק אותי מאוד.

דילוג לתוכן