ללא כותרת

הציורים מצוירים על מצעים שמצאתי ברחוב.

כמו כן אל תוך העבודות חדרה אותה תחושת ניכור והבדידות של הרחוב, אנשים מהלכים בודדים, לא מישירים מבט, ומכונסים בתוך עצמם.

הדמויות מוצגות לבדן ויוצרות קולקטיב של אנשים בודדים.

הקו והכתם בעבודות נושאים מטען, והם מביעים, ומשפיעים על האופי שבו אנו קוראים את הדמות

ולא רק מתארים דבר מה בעולם.

דילוג לתוכן