לירי

בעבודתי התמקדתי בשני נושאים המעסיקים את עולמי.

נושא הכתיבה והנגינה ונושא אידאל הגוף הנשי.

הבחירה בגיטרה כבסיס לעבודתי הייתה כמעט טבעית והצליחה להכיל בתוכה את 2 הנושאים בו זמנית.

מצד אחד עולם הכתיבה והשירה הפנימיים והאישים שלי אשר מחפשים דרך לצאת החוצה ולהיחשף . מהצד  השני, הכליאה שלי אל מול הציפייה החברתית למבנה ״הגוף האידאלי״ אשר מבנה הגיטרה מרמז עליו.

העובדה מייצרת מאבק בין הפנים לחוץ במובן הרוחני והפיזי כאחד.