לטאטא מתחת לשטיח

הביטוי “לטאטא אל מתחת לשטיח” משמעו הסתרה של דברים מפני הציבור.

ערכתי סקר ובו שאלתי אנשים בגילאים שונים אילו דברים הם מסתירים או מעלימים, אילו דברים הם לא רוצים שאנשים אחרים ידעו.

יצרתי שני שטיחים שונים שעיטוריהם מורכבים ממילים שעלו בסקר, אחד מייצג נשים והשני מייצג גברים.

הם מיוצגים על ידי סטיגמות וסטריאוטיפים שיש לחברה לגבי שני המינים.

עיטורי השטיחים מביאים לידי ביטוי צבעים וצורות האופייניים לאמנות האסלאם, לשטיחים פרסיים, לאורנמנטיקה מסוגים שונים ולאמנות האר נובו.

כמו כן עשיתי שימוש גם בקליגרפיה.

דילוג לתוכן