לא חוזר לאחור

עבודתי היא על המהומה הנפשית והרגשית שחווה המהגר. בחרתי בנושא זה כיון שאני מהגרת ויש לי ניסיון אישי עם חווית ההגירה. עבודתי מנסה לשקף את חוויותיי במעבר לארץ חדשה לא רק במראה עיניים אלא גם עם הנפש והנשמה.

ניסיתי לעשות את זה לאורך כל העבודה שלי באמצעות דמות צל שמייצגת את הנפש. בחרתי דווקא את הדמות הזו ללא צבע עור טבעי כי רציתי שאנשים יתחברו אליה בצורה זו או אחרת.

דילוג לתוכן