כי בתחבולות תעשה לך מלחמה

העבודה עוסקת בנושא של עיוות התורה והמצוות בזמנינו,

בעזרת סמלים של חטא האדם הראשון וחטא העגל המוצגים כתכשיטים.

התכשיטים באים כאזהרה מפני נפילה לחטא וכסמל לפעולותיו של יצר הרע.

דילוג לתוכן