כיסופים

העבודות שלי מבטאות את החוויה שלי בהתמודדות האדם עם הסתר ה’ בעולם הזה.

הסתרת ה’- ריחוק ה’, מוביל לתחושת חיסרון והעדר משמעות.. בודדה.

דווקא בזמנים של הרגשת הסתר וכביכול היעדרות ריקנית שלו דווקא שם יש את דרישת ה’ הכי גדולה.

דילוג לתוכן