כיסופים לציון

עבודת הגמר שלי עוסקת במושג ״כיסופים לציון״.

בחברה הישראלית המודרנית, יש למושג זה ביטויים שונים ומגוונים,

חלקם רחוקים מאוד זה מזה, ואפילו מנוגדים זה לזה.

בחרתי במספר ביטויים לרגש זה בימינו.

דילוג לתוכן