ישראל שלנו

העבודה מבטאת את מהות ארצנו הקדושה ארץ ישראל, ארץ הקודש. זה מתבטא בכך שבמקום הזה יש לנו, עם ישראל את הפוטנציאל הגבוה ביותר לממש את יכולותינו- ואת יעודינו בעולם.

בעיניי בימים אלה יש בלבול למשמעות הארץ ואנשים לוקחים את ישראל כמובן מאליו. לצערי הרב יש הרבה פיתויים מבחוץ וחו”ל הפכה לחלום.

בעבודתי חוּ”ל הוא מן תמונה מג’ורנל שטוח ורחוק מול ארץ ישראל שהיא ממשית ומלאת חיות פשוטה.

0

דילוג לתוכן