טבעונות

בפרויקט שלי החלטתי להציג את עמדותיי על הטבעונות ועל זכויות החיות לחיות.

הצגתי את דעותיי על גבי ראשים, כאשר כל “ראש” מביע עמדה.

עיצוב הראשים משקף את עמדתי על הלך הרוח כלפי החיות בחברה שבה גדלנו.

“ראש אריה” – האדם, חושב עצמו כחיה טורפת, כמו אריה, הטורף על מנת להשיג את מזונו.

“ראש האדם השולט” – האדם שולט על החיות, ולדעתו החיות נוצרו כדי לשרת ולספק את צרכיו.

דילוג לתוכן