חרדת נטישה

בפרויקט שלי רציתי להביא לידי ביטוי את החוויה האישית שלי, חרדת נטישה.

לפני שש שנים סבא שלי זכרונו לברכה נפטר, הייתי מאוד קשורה אליו ובעקבות זה היו לי חרדות שאבי יעזוב אותי.

מאז פטירתו של סבי, אני מאוד קשורה לאבי ומבלה איתו כמה שיותר, וחרדה מאוד על חייו.

ביצירה הראשונה, ציירתי את סבי זכרונו לברכה שהוא חרוט לי בלב ואני מתגעגעת אליו מאוד.

ביצירה השנייה, רואים יד של אדם מבוגר ויד של ילד..

היד של הילד מחזיקה בכל הכוח ביד של המבוגר, הוא שואב צבעים וכוחות ממנו, ומפחד לעזוב אותו.