חלונות

“חלונות חלונות כמו גלריית צלליות פרושים בעיר הזאת.

ושורות ושורות של תקוות וחלומות רצות בעיר הזאת…” (סיון טלמור)

להרבה אנשים בימינו יש חשש לצאת אל העולם, הם בוחרים להסתגר בביתם, במקום בטוח.

לעיתים גם אני מעדיפה להישאר במקום הבטוח, המוכר לי, וכשאני בחוץ מלווים אותי פחדים.

אנשים אחרים יוצאים בלי חששות או עם חשש שהם מתגברים עליו והם יוצאים ומבלים.

בעבודותי יש חלונות הנראים מבפנים במבט אל החוץ ויש חלונות שצופים בהם מן החוץ אל הפנים.

שני סוגי החלונות משקפים את נקודות המבט השונות.

דילוג לתוכן