חותם בעולם

בשנים האחרונות אני מרגישה שהמוות משפיע על החיים שלי ושל הקרובים לי בשל התמודדות עם מוות של אדם קרוב.

האירוע הזה עורר אצלי הרבה מחשבות קיומיות, העיסוק בנושא זה דרך האמנות הצליח להעניק לי כחות.

בעבודה בחרתי להראות את ההתמודדות עם עיתויים שונים של מוות.

מקור ההשראה שלי בעבודה הוא האמן אדוארד מונק שעסק בהרבה מעבודותיו בנושא המוות.

ביצירה זו, של מוות מזקנה, האדם הצליח להשאיר את חותמו בעולם ונשאר בעולם עד שהביא לידי ביטוי את כחותיו במידה המירבית.

טביעות האצבעות מראות את החותם של האדם בעולם.

דילוג לתוכן