חוסר עונים

עבודתי נוצרה בעקבות השנתיים האחרונות בהם סבתי היקרה ז״ל חיה לצידנו בלי היכולת לדבר, אך מאחורי השתיקה שלה היה עולם

שלם של מחשבות ורגשות.

וכן מהתבוננות במקומות שונים בחיי, שם יש שתיקה שמאחוריה עולם שלם של מחשבות ורגשות.

דילוג לתוכן