חוטים מחברים

ביצירתי בחרתי לבטא תהליך שעברתי עם עצמי בשנים האחרונות. תהליך של בנייה עצמית. כפי שהחוטים נועדו לתקן דברים, לחבר וליצור משהו חדש כך גם אנחנו בחיינו האישיים שואפים

לחיבור פנימי ולעבודה עצמית, שואפים לקשר עמוק עם עצמנו.

החוטים בעבודתי לא תמיד מסודרים, חלקם מתוחים וחלקם משוחררים חלקם פרומים וחלקם קשורים. דבר המבטא את התחושות המורכבות שבתוכנו.

המסמרים בעבודתי מסמלים שאיפה ופעולה של בנייה. נעיצת המסמר מסמלת יציבות והיאחזות.

דילוג לתוכן