זיכרון יקר (עלילתי)

ישיבת חמ”ד בנ”ע לפיד, מודיעין

בימוי, צילום ועריכה : אורי טל, רועי בן אריה, ישי שרף

 

קהל יעד:

נוער ומבוגרים

נושאים:

דילמות מוסריות

מסעות לפולין וזיכרון השואה

תשובה

ניתוח תוכן

לחץ כלכלי: גיבור הסרט מציג משפחה ממעמד בינוני שבצוק העתים מצבה הכלכלי דחוק, זהו לא פרופיל סטריאוטיפי של משפחה במצוקה. גיבור הסרט מבקש סיוע ליציאה למסע אך המלגות מבוטלות והוא מתבייש לבקש עזרה או לצער את הוריו. הבושה מהעוני והלחץ ליציאה למסע גורמים לו לזנוח את עולם הערכים שגדל לתוכו לצאת למסע גניבות כאשר המטרה העומדת לנגד עיניו, אינה להרוויח כסף לשם העצמת רכושו, אלא מתוך המוטיבציה לצאת לפולין. הנושא חשוב בעיניו, ועל אחת כמה וכמה שסבו ניצול שואה ולכן הוא גם עובד בעבודה כפולה כדי לממן את הנסיעה אך זה לא מספיק. הסרט לא דן במחיר הכספי הקשור במסעות לפולין ובלחץ החברתי המושפע מכך וראוי לדון בכך. גם המורה שיודע לומר מילה טובה לתלמיד לא רואה שישנה בעיה כלכלית הצומחת מנסיעה זו.

מסעות לפולין וזיכרון השואה: אלמנט תרבותי-חינוכי המקובל במוסדות חינוך רבים הוא המסע לפולין המחזק ומחבר את בני הנוער לנושא השואה. יש המתנגדים לכך ומייסדים מסע בישראל המחזק את החיבור שלנו למקום ולזהות היהודית והישראלית. הסרט מציב את מטרת הנסיעה כברורה והכרחית ולשם כך הגיבור מונע אף לגנוב. אולם יוצרי הסרט בחרו להעמיד מולו את סיפור גניבת הלחם שמספר לו סבו ובכך עומדות שתי המציאויות זו כנגד זו: המציאות האיומה בשואה והמציאות הישראלית, שהיא מלאת שפע, למרות החיסרון שחש הגיבור. מאחר והמסע לפולין מוגדר כמטרת העל בסרט ייתכן כי בשל כך, הגיבור לא חושב לוותר על מסע זה וגם בסביבתו אין מי שמטיל ספק במסע, מה שמוליך את הגיבור אל הגניבה.

תשובה: דמותו של הגיבור היא מורכבת. מחד, נראה כי הוא בחור ערכי, במשפחתו יש שיח וקשר חם והוא תלמיד טוב. מאידך, הוא גונב לא מעט ואינו עוצר בעד עצמו. לא ניכר היסוס בגניבות משום שהמסע חשוב לו ביותר. הגילוי והפיתרון באים מבחוץ: חברו שתופס אותו בשעת מעשה ומדבר איתו על כך וסבו שנותן לו את הכסף. לאחר שדמויות מחוץ לו פתרו את הקונפליקט, הוא מבקש סליחה. אמנם הפיתרון לא בא מתוכו אך תשובה הוא עושה. בנקודה זו הסרט מחזק את תפקיד הסביבה בסיוע לגיבור. החבר והסב רואים במצוקתו ומבינים את הקושי ומתייחסים לכך ואינם שופטים. החבר מציף את החטא והסב מסייע בפיתרון.

שפה קולנועית: הסרט מצולם מנקודת מבטו של הגיבור המודגשת בצילומי תקריב של ארנקי הכסף ותיקי חבריו. בצילומים רבים הוא נפרד מחבריו, בשיעור בכיתה בטיול בטבע – הצילום מדגיש את היותו בתוך קונפליקט פנימי.

בסרט משחק הסבא האמתי של הילד שהוא אכן ניצול שואה!

שאלות מנחות:

  1. מה דעתך על הסוגיה המוסרית שמעלה הסרט כיצד היית נוהג/ת במצב של מצוקה כלכלית מול המסע לפולין?
  2. מה דעתך על העובדה כי הגיבור לא משתף את הוריו במצוקתו?
  3. על מה מעיד הספר “אירופה אירופה” שהגיבור קורא?
  4. כיצד מתמודדים בבית ספרך עם שאלת המסעות לפולין?

 

 

דילוג לתוכן