זה עוד לא נגמר

כחלק מתהליך ארוך טבלתי מסכות במלח, חומר ששימש שנים ארוכות לשימור. המסכות הטבולות נראו לי לרגעים כמו תכשיט יקר, כזה שנרצה לשמור עליו.

מה נרצה לשמר מכל זה?

הקורונה העניקה לנו, רגעים של משפחתיות והתכנסות,

יחד עם זאת, השפעותיה ההרסניות ימשיכו ללוות שנים רבות: השפעתה על ילדים, על קשרים חברתיים, על מבוגרים, השפעותיה הגלובליות על הכלכלה והסביבה.

הקורונה השפיעה על חיי החברתיים, אני עדיין מרגישה  רצון להתרחק ולהתחבא מאחורי המסכה.