והדרת

בפרויקט בחרתי לעסוק בנושא ההדרה, נושא מורכב וכואב במציאות הישראלית כיום. בחרתי לבטא את ההדרה כפי שכולנו חווים אותה,

בשלל תחומי החיים.

העבודה עוסקת בנושא ההדרה החברתית- תרבותית של אנשים שונים בחברה הישראלית.

“כור ההיתוך הישראלי״ מחק כלאחר יד תרבות אשר לא התאימה לו, והחליף אותה בלחיצת כפתור בתרבות אחרת “רצויה״.

הידיים השונות והמאבק ביניהן מסמלים את התרבויות השונות

ואת הניסיון להתנגד להטמעה.

דילוג לתוכן