ואפילו בהסתרה/ טליה זזון

“ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה בוודאי גם שם נמצא ה’ יתברך״

משפט זה, שכתב רבי נחמן מברסלב מלווה אותנו בהבנת מציאות עלומה הקשה לנו להבנה.

המציאות מוסתרת בהסתרות שונות, ולא די לנו בהסטת וילון כדי להבינה.

לנו, בני האדם, חשובה הידיעה  שמאחורי הנעלם והנסתר, נמצא עולמו המופלא של ה’ יתברך.

בתמונה, הווילון מוסט ומאחוריו סורג שדרכו ניתן לראות את הגן היפה, המדמה את גן ה’.

הגן עצמו מוסתר מאחורי גדר.

הגדר גם היא נגלית ונעלמת בתוך סבך הגן.

כזו היא המציאות, היא נסתרת ונעלמת ואפילו ההסתרה לא ברורה  ונסתרת.

רק עיון במכלול יביאנו לתובנה של מה שנמצא מאחורי המציאות הנגלית והנסתרת.

 

דילוג לתוכן