התמודדויות

בחרתי להמחיש אסונות טבע מולם עומד האדם נדהם, ללא יכולת להתגונן.

יסוד האוויר: אנחנו ב”ה לא חווינו בארץ ישראל סערת טורנדו כפי שמתרחשת בארצות אחרות.

בסרטים בהם צפיתי, ראיתי כיצד הסערה מחסלת כל דבר הנמצא בדרכה, והאדם עומד נפעם ומנסה לברוח מאימתה.

יסוד האדמה: בעבודה זו אני ממחישה כיצד האדמה “נשמטת” מתחת לרגליו של האדם, במהלך רעידת אדמה עצומה המתחוללת סביבו.

דילוג לתוכן