השתקפות

מה משקף החוץ, ומה מביע הפנים? האם הכל משתקף בפנים?