הרמוניה

בעבודתי עסקתי בתהליך התבגרות שעברתי.

העבודה מורכבת משלושה שקפים עם מסגרת, ובתוכם דמויות מקרעי נייר המציגות אותי בשלבים שונים בתהליך, וכן ציפור המציגה את הנפש.

אני מאמינה שרק על ידי מורכבות, שילוב ניגודים וחשיבה עמוקה לתוך הנפש, אפשר להגיע להרמוניה עם הנשמה.

נפש שלמה היא כזו שנקרעה, כמו המשפט: אין דבר שלם יותר מלב שבור.

וכמו שהרב קוק אומר בקטע שכתוב מאחורי התמונות: בוודאי שהיא קרועה. רק הדומם שלם. אבל נשמה שהיא שלמה מתוך קרעים וניגודים היא ההרמוניה השלמה.

דילוג לתוכן