העוגיות שלי

בעבודתי בחרתי לעסוק בשברים בחיים שלנו ובשאיפה לתיקון. הרמב”ם כתב: “אש ורוח ומים וארץ, הם יסודות כל הנבראים למטה מן הרקיע…”

היסוד הבולט אצלי הוא יסוד האדמה שמאופיין בקיבעון וקביעות, יציבות, חומר וארציות.

בחרתי להציג את השברים בחיינו באמצעות חווית ילדות של איסוף ‘עוגיות’.

עוגיות אלו הן שברים של יסוד האדמה שאני מחוברת אליו ומסמלים את החיים שלנו בעולם הזה, ארציים וחומריים, כקרקע סדוקה תחת לרגלינו.

דילוג לתוכן