הסיפור הגדול

העבודה עוסקת בנושא התפתחותו של עם ישראל על פי “פירמידת הצרכים״ של הפסיכולוג אברהם מאסלו, אשר הגדיר חמישה צרכים המשותפים לכל בני האדם

ומניעים אותם.

כדי להמחיש את התאוריה בניתי מדרגות שמציגות את הצרכים של עם ישראל מהצורך הבסיסי לצורך עליון.

כל מדרגה מציגה את מילוי הצורך כרגע בעיניי.

המדרגות עומדות על אבנים המסמלות את הדרך שנעשתה לבניין השלב.

מדרגה ראשונה מייצגת את רגע הכרזת המדינה, דרך שלב הביטחון והשייכות

ועד למדרגת הערכה עצמית ולדרגה החמישית של המימוש העצמי – או שמא, היעדר המימוש העצמי של עם ישראל,

ע״י ציור כיפת הסלע.

דילוג לתוכן