‘הנני’

דמותו המאירה של הרב בעבודה, חיה ומאירה,  בתודעת שליחות, של “הנני”, מזכירה לי את ההורים שלי, שהם סמל מבחינתי לחיי שליחות, הם חיים חיים של חסד ונתינה לעם ישראל בכל תחומי החיים.
וממשיכים להוסיף טוב וחסד לעם ישראל בכל מקום שהם בתחומים רבים בחיים שלהם.
אני רוצה להמשיך את דרכם של הרב זצ”ל ושל ההורים שלי.
דילוג לתוכן