דלות החומר

ביצירתי בחרתי לעבוד על נושא קרוב ללבי – אזור עיירות הפיתוח. בשנתיים וחצי האחרונות הדרכתי

ילדים בתנועות נוער באזורים בעיר שנחשבים ״אזורי פיתוח״ ו״רווחה״ ומאופיינים בכך שגרות בהם משפחות ממעמד סוציו-אקונומי נמוך.

המקומות האלה תמיד הקסימו וריתקו אותי בהסתפקות במועט ובאהבה הפשוטה שלהם וכך מצאתי את עצמי מציירת מתוך צילומים רבים שצילמתי בשכונה.

לעבודתי אני משתמשת בחומרים ה׳דלים׳ שמצאתי זרוקים ברחבי השכונה כמו דיקטים שבורים וקרטונים.

דילוג לתוכן