גרניקה

מטרתי בפרויקט זה היא לקחת יצירה אמנותית ידועה (כמו “גרניקה” של פיקסו),

ולהביע אותה באופן אמנותי אחר.

בחרתי ביצירה “גרניקה”, משום ש”גרניקה” אינה יצירה פשוטה להבנה.

רציתי לפשט אותה ולהציגה באופן מובן יותר למי שלא למד את היצירה.

בנוסף, ראיתי בה את האפשרות לווריאציות רבות.

ובמובן האישי, אני מתחבר לכוח הביטוי שביצירה.

דילוג לתוכן