בית

ביצירה רואים את החלק הקדמי של הבתים בהם גרתי במהלך חיי בארץ ובעולם. למרותשהבתיםשוניםבמראה,במיקוםובגודל,חיברתיאתכולםבתוךקופסהאחת לבית אחד. בתוך הבית תמיד הייתה אווירה של חום, אהבה, שמחה ותמיכה הדדית.

כל בית מצויר מזווית שונה בהתאם לרגשותיי כלפיו. היו בתים שיותר אהבתי ובתים שפחות, אך כפי שציינתי, בכולם הרגשתי חום ואהבה ולכן ישנו אור הבוקע מבעד לציור, אור שהיה לי חשוב להביא לידי ביטוי.

דילוג לתוכן