בדרכו של רבי נחמן

הנושא שבחרתי הוא דרכו של רבי נחמן, זו הדרך בה אני ומשפחתי מאמינים.

שאבתי את האמונות שלי מתורת רבי נחמן.

מלאכים יוצאים מהשמיים: ציור שמסמן שאין להתיאד ויש מלאכים ששומרים עלינו

רבי ישראל: ציירתי את תלמידו של רבי נחמן. ציירתי קוים ישרים ומאונכים כדי להדגיש שאפשר הכל בחיים, ואפשר לטעות.

הזמרה: ציירתי נקודות שמסמנות את ראיית הנקודה הטובה בכל אחת ואחד.