אני גלויה בפניכם

גדלתי במזרח ירושלים בשכונת “מעלה הזיתים” ששוכנת על הר הזיתים, שכונה יהודית בתוך הכפר הערבי “ראס אל

עמוד”. אני מביטה לעבר הילדות שלי ומבינה שנכחתי בסיטואציות בלתי רגילות, עברתי כל יום ליד המקום הקדוש ביותר לשלושת הדתות, וזכיתי להגשים את נבואת זכריה: “וְּרחֹבוֹת ָה ִעיר ִי ָמּ ְלאוּ ְיָלִדים ִויָלדוֹת ְמַשֲׂחִקים ִבְּר ֹחבֶֹתיָה” (זכריה ח’, ה’). הגלויות מסמלות עבורי משהו מהעבר, דבר שכבר פחות בשימוש. לעומת זאת הציור שעל כל גלויה נעשה על אייפד עם עט טכנולוגי. כלומר יש כאן שילוב בין העבר וההווה. בתוך כל גלויה ניתן למצוא דמות שמזכירה אותי בילדותי.

דילוג לתוכן