אמת הלב

להתבונן.

לחפש.

לרצות.

לתת מקום ללב.

להתבונן בתוכך ולתת ביטוי לטוב שקיים בך, ומעבר לזה – לתת מקום לעצמך, לאני שבך, לתת מקום למה שקיים בתוכך.

לחפש דרך ההתבוננות את מה שנובע מהעומק שבך, את מה שנובע מתוכך, את מה שנוצר מתוכך, את היצירה שבך.

לרצות בביטוי הזה, ביצירה הזאת, בחיפוש הזה.

לרצות להגיע אל הנביעה הפנימית שבתוכך.

לתת ללב את מקומו. לתת לו לדבר.

להגיע אל השורש היותר עמוק, להגיע אל הקשבה פנימית, אל דיבור פנימי יותר, לדבר עליו, לגעת בו בביטחון,

לגאול אותו, לתת לו גאולה, לקרב את הגאולה, לדבר על לב ירושלים ולקרוא אליה.

דילוג לתוכן