אמנות

מאז ומעולם נשאלה השאלה, “מהי אמנות?״

אמנות עבורי קשורה בשאלת היופי ולכן כשניסיתי למצוא רעיון לעבודה שלי נוצר מתח בין מה שאני חווה כיצירת אמנות לבין מה

“שנחשב״ ככזו.

באמצעות פתקי תשובותיהם השונות (ולעיתים אפילו ההפוכות) של אנשים לשאלה “מהי אמנות?״ יצרתי את ה׳מונה ליזה׳, יצירה

שנחשבת ליצירת מופת מוסכמת, ומולה נשאלת השאלה: האם זו אמנות?

דילוג לתוכן