אל הארץ המובטחת

עבודתי עוסקת בנושא העלייה ארצה.

לפני כשלושים שנה עלו הוריי מצרפת וסבי וסבתי עלו לפני כשנה.

על אף שנולדתי בארץ, אני מחוברת למולדת של הוריי גם דרך שפת האם וגם דרך הביקורים שלנו בצרפת.

כשהתחלתי לחקור את הנושא גיליתי את ציוריה של חיה גרץ רן שמשתמשת ביצירותיה בדימויים סמליים מתקופת קום המדינה, ובהמשך הכרתי גם את הכרזות מאותן השנים.

בחרתי לצייר על דיקט ארבע כרזות העוסקות בעלייה ארצה.

הדיקט נחשב לחומר “דל” שמזוהה עם האמנות הישראלית.

הציור אפשר לי להתחבר לנושא של העלייה ולהציב אותו כאידיאל מתחדש.

דילוג לתוכן