אזעקת אמת (עלילתי)

ישיבת לפיד, מודיעין

בימוי, צילום ועריכה : נריה בר שלום, דניאל כהן, אלמוג אמסלם, איתמר אמורס.

קהל יעד:

נוער ומבוגרים

נושאים:

חברות בשעת מבחן

סכנות בטיולים

התבגרות ולחץ חברתי

ניתוח תוכן

חברות בשעת מבחן:

חבורת נערים יוצאים לטייל ונקלעים לשיטפון. כאשר אחד מהם נפצע, נזכר חברו עד כמה החבר סייע לו בעבר, אולם דילמה זו בנחל, שבין חיים למוות חזקה ממנו והוא נוטש את חברו. הסרט מהדהד את המדרש המופיע בסדר נזיקין, מסכת בבא מציעא דף סב, א גמרא: שנים שהיו מהלכין בדרך וביד אחד מהן קיתון של מים.  אם שותין שניהם, מתים ואם שותה אחד מהן, מגיע לישוב. בגמרא מופיעה מחלוקת האם מוטב ששניהם ישתו וימותו עד שבא רבי עקיבא ודרש את הפסוק “וחי אחיך עמך”, ש”חייך קודמים לחיי חברך”. יוצרי הסרט העצימו את הדילמה בהשוואה לסיוע שנתן החבר בעבר, אולם זהו אינו אותו מצב של סכנה. בשני המקרים החבר נפצע, אולם כאן מופיעה גם סכנת מוות, והנערים בוחרים לנטוש את חברם.

טיולים בארץ: עבור בני נוער רבים בישראל, היציאה אל הנחלים והואדיות היא פשוטה וקלה. החינוך לאהבת הארץ ולטיולים בה הוא מבורך, אולם הסרט מציג גם את הקלות שבה נערים עשויים לסכן את עצמם ביציאה אל הנחלים המסוכנים ללא בדיקה מראש. הדילמה של הנערים היא לא סכנת הטיול אלא שלא יגלו אותם “אסור שיידעו”, הם אומרים. הכותרת המובאת בתחילת הסרט מדגישה אלמנט זה כשהיא מחברת בין הסיפור לבין אסון נחל צפית, תפקידה לשאול על הקלות שבה יוצאים למקומות מסוכנים ועל המחיר הנורא אותו עלולים לשלם המטיילים.

שפה קולנועית: הסרט נפתח בקריאת שמות המרמזת על היעדרו של אחד מהם והיא מבשרת אסון. ישנה רשימה אולם היא חסרה. ובאופן מנוגד לכותרת הפתיחה ולרשימה החסרה, המוסיקה המלווה את יציאתם היא מוסיקת מסע המשוחררת מדאגות ומזכירה סרטי מסע ברחבי ארצות הברית. אך גם כאן, המסע מתחיל בתחושת חירות, אולם מסתיים בדממה כואבת.

 

שאלות מנחות:

  1. האם נתקלת בסיטואציה בה עמדת לבדך מול חבריך ולא הצלחת להניא אותם מלבצע מעשה שהוא אסור בעינייך? כיצד לדעתך ניתן לפתור לחץ חברתי במקרים כגון אלה?
  2. לאורך הדורות התחבטו חכמים בשאלת החיים מול המוסר. בחן את שתי העמדות המופיעות בגמרא:

דרש בן פטורא: מוטב שישתו שניהם וימותו ואל יראה אחד מהם במיתתו של חבירו.

עד שבא ר’ עקיבא ולימד: וחי אחיך עמך, חייך קודמים לחיי חבירך.

מצא חיזוק לדברי בן פטורא ולדברי רבי עקיבא. כיצד תסביר כל עמדה?

  1. הסרט מהדהד את אסון נחל צפית. כדאי לקרוא מעט על האסון- מה אתה חושב שהיית עושה במקרה כזה כחניך? כמדריך?

 

 

דילוג לתוכן