האדמה/ רוני ציון גולדנברג

בסיפור הבריאה מוזכרת האדמה.

בתחילה הקב”ה הפריד בין המים ליבשה, אדמה.

ביום האחרון לבריאת העולם ה’ יצר את האדם מהאדמה. התחילה

והסיום של בריאת העולם קשורים באדמה.

גם במעגל החיים ישנו קשר אמיץ בין האדם לאדמה, קשר שנוכח

מיום בריאתינו, ובא לידי ביטוי גם בשמו של האדם. “וייצר ה’

אלוקים את האדם עפר מן האדמה…” האדם נברא מהאדמה ובסוף

חייו הוא שב ונאסף אליה.

הביטוי לכך הוא גם פיזי- האדמה מצמיחה את המזון, אך ישנו גם

חיבור פנימי ועמוק יותר.

חיבור לאדמה מביא את האדם להתחבר אל עצמו, וחיבור פנימי של

האדם לעצמו מביא ילדי חיבור לאדמה.

דילוג לתוכן