אדם לאדם זאב?

במיצג זה רציתי להחזיר לזאב את הכבוד הראוי לו ולהאיר אותו באור אחר ובצבע אחר.

את פרוות הזאב יצרתי מעפרונות צבעוניים ההפוכים לצבעו השחור-לבן.

בחרתי להשתמש דווקא בעפרונות כי זהו כלי תקשורת בין בני האדם ובינם לבין עצמם, ומהווה

סמל לחיבור היפה בין הזאב לקהילתו ובין בני האדם לבני אדם אחרים.

בתהליך היצירה השתמשתי בחומרים ממוחזרים.

פניתי לקהילות הקרובות שלי בבקשה לתרום לי עפרונות צבעוניים שאינם בשימוש.

ההיענות הייתה מרגשת ומהירה והכל מתוך אכפתיות ורצון לעזור וללא ציפייה לתמורה.

בכך למעשה נוכחתי כי ״אדם לאדם– זאב״ דווקא במשמעות חיובית: אדם לאדם – קהילתיות, חברתיות, אכפתיות.

דילוג לתוכן