הגלריה הוירטואלית

מורות ומורים יקרים!
יוצרים צעירים!

שנת תש”ף היא בסימן קורונה ומרוב בתי הספר נבצר להקים תערוכות בית ספריות ולתת ניראות ובמה לכוחות היצירה של התלמידים.

על כן שינינו קצת את דרך ההגשה על מנת לאפשר לכל בית ספר לבנות גלריה וירטואלית בית ספרית באתר ‘שחרית’ למען כל תלמידי מגמות האמנות בחמ”ד.

הבה ניבנה אלה מיצירות אלה- וכיאה לרוח האמנות החופשית- נעודד יצירה וניצור יחדיו במה לתפארת!

רויטל שטרן
ממונה פיתוח לימודי תקשורת ואמנויות -חמ”ד

דילוג לתוכן