סיפורו של עציץ

הדמות שבניתי בתור חסרת ראש, מספרת סיפור אילם.
הסיפור האילם מובא לידי ביטוי כשהיא רושמת
את מה שהיא ראתה, לא אומרת על זה דבר.
הסיפור הזה למרות שהוא שקט מאד הוא גם חי מאד. 

דילוג לתוכן