לא נכלל בסל התרופות

נושא עבודתי הוא היפוכונדריה והרגשות של אדם היפוכונדר. היפוכונדריה היא הפרעה נפשית המתאפיינת בחשש מופרז ממחלות ועיסוק כפייתי בנושא הבריאות.

בפרויקט זה המחשתי את רגשותיו של אדם זה, בתור אחת שחוותה זאת על גופה. חוץ הקופסא הוא מה שאתם רואים כשאתם מסתכלים על היפוכונדר ופנים הקופסא הוא מה שאותו אדם מרגיש.

ביצירה זו צריך להרכיב אוזניות ולהכניס את הראש לתוך התיבה ולחוות את החוויה החונקת, המפחידה. בתוך הקופסא מכוסים הקירות במאמרים ממורקרים ומסומנים, בדומה לחדר חקירות, וכן גם תרופות ותופעות הלוואי שלהן.

המיצב מלווה בסאונד שמבטא את מחשבותיו של היפוכונדר. משפטים רצים בתוך הראש לצד דופק לב מהיר בעקבות הלחץ שנוצר.